15.03.2017

Съобщение

На 17.03.2017год. от 17,30 часа ще се проведе заседание на ОИК Крумовград за разглеждане на постъпил сигнал.

 

Председател на ОИК Крумовград:

                         Атанас Тюрдиев

05.02.2016

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия уведомява всички регистрирани партии и коалиции,че на 09.02.2016г. от 17.30ч.ще се изтегли жребия за поредните номера на кандидатите в бюлетината в новите изборите за кмет на кметство в с.Черничево.

 

 

                                                                                                   От ОИК-Крумовград

01.11.2015

Съобщение

СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДПС

№ по ред

Трите имена

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1.

Адриан Алеков Хаджиев

 

531/20.10.МИ-2015г

2.

Златка Веселинова Пачева

 

532/20.10.МИ-2015г.

...         3.

Алина Асенова Алекова

 

533/20.10.МИ-2015г.

 

Дата .30.10.2015г...................................

Упълномощен представител

на ДПС Крумовград.................................

24.10.2015

Съобщение

№ на

Длъжност

Име, презиме

 

 

 

Партията или

 

в

 

 

 

 

коалицята ,

секцията

комисията

и фамилия

ЕГН

Образование

Телефон

която го

 

 

 

 

специалност

 

посочва

а

б

в

г

д

е

ж

************

КРУМОВГРАД

************

************

************

************

************

О91500001

Председател :

Шукрие Салим Мехмедали

 

висше

 

ДПС

 

Зам.председател:

Диана Благоева  Симеонова

 

средно

 

РБ

 

Секретар :

Величка Стоянова Семерджиева

 

висше

 

ГЕРБ

 

Членове :  1 .

Никола Йорданов Каймакчиев

 

висше

 

БСП

 

                  2 .

Недка Георгиева Онова

 

висше

 

ПФ

 

                  3 .

Боян Радев Орманов

 

 

 

ББЦ

 

                  4 .

Мария Сотирова Диева

 

 

 

АТАКА

 

                  5 .

Керанка Георгиева Делчева

 

средно

886573744

АБВ

 

6.

Комня Лефтерова Пантова

 

висше

 

ГЕРБ

************

КРУМОВГРАД

************

 

************

************

 

О91500002

Председател :

Веса Георгиева Маркова

 

полувисше

 

БСП

 

Зам.председател:

Станка Георгиева  Кирова

 

 

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Гюрсел Ахмед Гюслю

 

 

 

ДПС

 

Членове :  1 .

Димитрина Иванова Стоянова

 

 

 

РБ

 

                  2 .

Райка Гинева Иванова

 

 

 

ПФ

 

                  3 .

Веселин Асенов Дайов

 

средно

 

ББЦ

 

                  4 .

Димка Георгива Вълчева

 

средно

 

АТАКА

 

                  5 .

Марчо Тодоров Георгиев

 

средно

893547717

АБВ

 

6.

Снежана Иванова Керманова

 

 

 

ГЕРБ

************

КРУМОВГРАД

************

 

************

************

 

О91500003

Председател :

Митра Георгиева Гинчева

 

 

 

ГЕРБ

 

Зам.председател:

Мария Валентинова Вълкова

 

висше

 

РБ

 

Секретар :

Калинка Жекова Иванова

 

висше

 

БСП

 

Членове :  1 .

Федат Идриз Гюлюстан

 

 

 

ДПС

 

                  2 .

Цветана Емилова Узунова

 

 

 

ПФ

 

                  3 .

Елка Димитрова Вълчева

 

висше

 

ББЦ

 

                  4 .

Наталия Николаева Делчева 

 

средно

 

АТАКА

 

                  5.

Галина Радкова Петрова

 

висше

885082058

АБВ

 

6.

Живко Йосков Лутков

 

 

 

ГЕРБ

************

КРУМОВГРАД

************

 

************

************

 

О91500004

Председател :

Радка Петрова Костова

 

висше

 

БСП

 

Зам.председател:

Марияна Стоянова Тодорова

 

 

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Невин Юмер Халил

 

 

 

ДПС

 

Членове :  1 .

Фейми Осман Руфат

 

 

 

РБ

 

                  2 .

Вълко Марков Вълков

 

 

 

ПФ

 

                  3 .

Милко Янков Гинчев

 

средно

 

ББЦ

 

                  4 .

Мариана Димитрова Къшина

 

средно

 

АТАКА

 

                  5.

Вълка Колева Тончева

 

   

АБВ

 

6.

Златка Георгиева Русинова

 

 

 

ГЕРБ

************

КРУМОВГРАД

************

 

************

************

 

О91500005

Председател :

Милена Ташева Йорданова

 

 

 

ГЕРБ

 

Зам.председател:

Ангелина Костова Ангелова

 

висше

 

БСП

 

Секретар :

Ергюн Хайри Ахмед

 

 

 

ДПС

 

Членове :  1 .

Димитър Иванов Димитров

 

 

 

РБ

 

                  2 .

Вълка Вълкова Даракчиева

 

 

 

ПФ

 

                  3 .

Диана Няголова Георгиева

 

висше

 

ББЦ

 

                  4 .

Айше Ибрям Осман

 

средно

 

АТАКА

 

                  5.

Станка Колева  Георгиева

 

 

 

АБВ

 

6.

Росица Николова Горанова

 

средно

 

ГЕРБ

************

КРУМОВГРАД

************

 

************

************

 

О91500006

Председател :

Неждие Фахри Акиф

 

 

 

ДПС

 

Зам.председател:

Петрана Николова Чанкова

 

 

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Николина Вълчева  Вълчева

 

средно

879467603

АБВ

 

Членове :  1 .

Денка Добрева Кючукова

 

полувисше

 

БСП

 

                  2 .

Джанан Фаим Юсеин

 

 

 

РБ

 

                  3 .

Айдън Али Махмуд

 

средно

 

ПФ

 

                  4 .

Владислав Атанасов Тюрдиев

 

 

 

ББЦ

 

                  5.

Ирина Вълчева Карапавлова

 

средно

 

АТАКА

 

6.

Тонка Колева Янева

 

средно

 

ГЕРБ

************

ЗВЪНАРКА

************

 

************

************

 

О91500007

Председател :

Димитър Костов Георгиев

 

 

 

ГЕРБ

 

Зам.председател:

Ангел Атанасов Тюрдиев

 

 

 

ББЦ

 

Секретар :

Иванка Стоянова Димитрова

 

средно

 

БСП

 

Членове :  1 .

Бейсим Ахмед Юмер

 

средно

 

ДПС

 

                  2 .

Ваня Пенкова Гачева

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Кичка Павлова Митева

 

средно

 

БСП

 

 

Мустафа Халил Кязим

 

средно

 

ДПС

************

СЪРНАК

************

 

************

************

 

О91500008

Председател :

Атанаска Тракова Шенкова

 

средно

 

БСП

 

Зам.председател:

Анна Миткова Добрева

 

средно

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Фанка Асенова Бекярова

 

средно

 

ПФ

 

Членове :  1 .

Нури Сабри Нури

 

висше

 

ДПС

 

                  2 .

Илка Любенова Георгиева

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Злата Иванова Попова

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Петранка Вълкова Петрова

 

полувисше

 

БСП

************

ГОРНА   КУЛА

************

 

************

************

 

О91500009

Председател :

Мария Атанасова Милева

 

висше

 

ГЕРБ

 

Зам.председател:

Тонка Гинева Шопова

 

средно

878718962

АБВ

 

Секретар :

Шазие Халил Мустафа

 

висше

 

ДПС

 

Членове :  1 .

Хасан Алиев Хасанов

 

средно

 

БСП

 

                  2 .

Мария Кирилова Митева

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Димо Стайков Стайков

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Петранка Георгиева Арнаудова

 

средно

 

БСП

 

 

Ахмед Юсеин Салим

 

средно

887686482

ДПС

 

 

Айдън  Тасим Мехмед

 

средно

 

РБ

************

ЗЛАТОЛИСТ

************

 

************

************

 

О91500010

Председател :

Бекир Хасан Юмер

 

средно

 

РБ

 

Зам.председател:

Кера Щилянова  Стайкова

 

 

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Евгения Емилова Терзиева

 

висше

 

БСП

 

Членове :  1 .

Тасим Исмаил Юсеин

 

средно

8877450955

ДПС

 

                  2 .

Емилия Атанасова Христова

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Пламен Цветанов Иванов

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Емил Минчев Живков

 

средно

 

ДПС

************

ВРАНСКО

************

 

************

************

 

О91500011

Председател :

Неджибе Шукри Алимолла

 

 

 

ДПС

 

Зам.председател:

Лена Иванова Колева

 

 

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Донка Костадинова Георгиева

 

висше

 

БСП

 

Членове :  1 .

Айше Али Дурхан

 

 

 

АБВ

 

                  2 .

Семра Мустафа Осман

 

 

 

РБ

 

                  3 .

Ерджан Мехмед Юсеин

 

 

 

ББЦ

 

                  4 .

Сунай Осман Юсеин

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Димитрина Иванова Мануилова

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Сабрие Али Халибрям

 

 

 

ДПС

************

ОВЧАРИ

************

 

************

************

 

О91500012

Председател :

Катя Петкова Димитрова

 

бакалавър

885664889

АБВ

 

Зам.председател:

Кольо Димов Тончев

 

средно

 

БСП

 

Секретар :

Мария Петрова Василева

 

 

 

ГЕРБ

 

Членове :  1 .

Ибрям Мехмед Шакир

 

 

 

ДПС

 

                  2 .

Вълка Вълчева Атанасова

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Алекси Митев Келешев

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Асен Шенков Дайов

 

 

 

ПФ

************

ЕДРИНО

************

 

************

************

 

О91500013

Председател :

Катя Асенова Чолакова

 

 

 

РБ

 

Зам.председател:

Димитрина Николова Иванова

 

 

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Айше Ибрям Юмер

 

средно

 

ДПС

 

Членове :  1 .

Кирилка Колева Димитрова

 

висше

 

БСП

 

                  2 .

Атанас Димов Даракчиев

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Станка Ангелова Вълкова

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Басри Мехмед Исмаил

 

средно

 

ДПС

 

 

Митра Маркова Кирчева

 

полувисше

 

БСП

 

 

Тахсин Расим Алиходжа

 

средно

 

АБВ

************

ПОЛК. ЖЕЛЯЗОВО

************

 

************

************

 

О91500014

Председател :

Мехмед Ахмед Мехмед

 

средно

 

ДПС

 

Зам.председател:

Милка Христова Моллова

 

 

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Бахрие Мустафа Семерджи

 

 

 

РБ

 

Членове :  1 .

Василка Димитрова Радева

 

средно

 

БСП

 

                  2 .

Мехмед Хасан Халил

 

средно

 

АБВ

 

                  3 .

Гиньо Георгиев Попов

 

 

 

ПФ

 

                  4 .

Ваня Пенева Иванова

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Медиха Мехмед Юсеин

 

висше

 

ДПС

 

 

Стефка Генова Тодоракева

 

полувисше

 

БСП

************

КОВИЛ

************

 

************

************

 

91500015

Председател :

Мара Иванова Раденкова

 

средно

 

БСП

 

Зам.председател:

Спас Цветанов Гергински

 

средно

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Златина Димитрова Марчева

 

 

 

АБВ

 

Членове :  1 .

Семра Али Якуб

 

 

 

ДПС

 

                  2 .

Фанка Димова Коршумова

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Хатидже  Реджеб Пересьова

 

 

 

РБ

 

 

Рамадан Ариф Демерджи

 

 

 

ГЕРБ

************

БАРАЦИ

************

 

************

************

 

О91500016

Председател :

Божидар Сергеев Карафейзиев

 

 

 

РБ

 

Зам.председател:

Неджатин Ариф Демерджи

 

 

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Емин Аптула Шабан

 

 

 

ДПС

 

Членове :  1 .

Тянка Кръстева Вълкова

 

полувисше

 

БСП

 

                  2 .

Николай Георгиев Христов

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Ибрям Идриз Ибрям

 

 

 

ГЕРБ

 

 

 Василка Пеева Вълчева

 

 

 

ПФ

************

ДЖАНКА

************

 

************

************

 

О91500017

Председател :

Елена Николова Маркова-Димитрова

 

висше

 

ГЕРБ

 

Зам.председател:

Валентин Благоев Вълков

 

средно

 

РБ

 

Секретар :

Ирина Иванова Карагьозова

 

 

 

БСП

 

Членове :  1 .

Гюлшен Хасан Юсеин

 

 

 

ДПС

 

                  2 .

Лозка Кръстева Колева

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Добринка Данаилова Краева

 

средно

 

БСП

 

 

Крум Цолов Тодоров

 

средно

 

ГЕРБ

************

ДОЛНА КУЛА

 

 

************

************

 

О91500018

Председател :

Илияз Юмер Осман

 

средно

 

АБВ

 

Зам.председател:

Стойчо Динев Вълков

 

средно

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Селяхтин Хасан Емин

 

средно

 

ДПС

 

Членове :  1 .

Салиф Мехмед Табаклъ

 

средно

 

БСП

 

                  2 .

Енко Стоянов Янчев

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Владимир Делчев Демирев

 

висше

 

ГЕРБ

 

 

Веселин Стоянов Вълков

 

полувисше

 

АТАКА

************

ДОЛНА КУЛА

************

 

************

************

 

О91500019

Председател :

Мариана Иванова Петрова

 

полувисше

 

БСП

 

Зам.председател:

Вася Радева Янчева

 

 

 

ГЕРБ

 

Секретар :

Стефан Илиев Дерменджиев

 

 

 

ББЦ

 

Членове :  1 .

Юсеин Мехмед Ибрям

 

средно

 

ДПС

 

                  2 .

Стоян Вълчев Вълчев

 

средно

 

ГЕРБ

 

 

Гаврил Александров Омов

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Мусин  Касим Калфа

 

средно

 

БСП

************

ЛУЛИЧКА

************

 

************

************

 

О91500020

Председател :

Михаил Павлов Карапавлов

 

средно

 

ГЕРБ

 

Зам.председател:

София Иванова Досева

 

средно

 

АТАКА

 

Секретар :

Сабахтин Мюмюн Халил

 

средно

 

ДПС

 

Членове :  1 .

Кадир Юсеинов Мехмедов

 

основно

 

БСП

 

                  2 .

Дамянка Кирева Иванова

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Величко Николов Тодоров

 

 

 

ГЕРБ

 

 

Мариана Кирилова Николова

 

висше

 

БСП

 

 

Метин Иляз Бекир

 

средно

 

ДПС

 

 

Алиосман Дауд Билял

 

средно

 

РБ

************

24.10.2015

Съобщение

СПИСЪК
 на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015
         
№ по ред Упълномощен представител
 на ПП ГЕРБ
ЕГН
 
 пълномощно №
дата на пълномощно
1 Иван Александров Палазов   342 22.10.2015
2 Христо Ангелов Чанков   343 22.10.2015
3 Расим Шукри Юсеин   344 22.10.2015
4 Кирил Стоилов Киров   345 22.10.2015
5 Огнян Светославов Чолаков   346 22.10.2015
6 Паскал Тенев Паскалев   347 22.10.2015
7 Димитър Енев Божев   348 22.10.2015
8 Кадир Хасан Хасан   349 22.10.2015
9 Мустафа Али Имам   350 22.10.2015
10 Здравко Асенов Хаджиев   351 22.10.2015
11 Иван Георгиев Стоев   352 22.10.2015
12 Фикрет Шукри Сали   353 22.10.2015
13 Николай Ангелов Атанасов   354 22.10.2015
14 Алекси Росенов Вазов   355 22.10.2015
15 Стефан Трифонов Вълков   356 22.10.2015
16 Роза Ангелова Георгиева   357 22.10.2015
17 Сашо Йосифов Райков   358 22.10.2015
18 Ибрям Наим Сабри   359 22.10.2015
19 Фикри Мехмед Расим   360 22.10.2015
20 Георги Димитров Марков   361 22.10.2015
21 Сефтим Мехмед Бекир   362 22.10.2015
22 Чавдар Рафаилов Харитев   363 22.10.2015
23 Иван Лечков Караджов   364 22.10.2015
24 Севгюзел Ерхан Юсеин   365 22.10.2015
25 Красимир Николаев Йосифов   366 22.10.2015
26 Шукри Мехмед Расим   367 22.10.2015
27 Нина Христова Кирева   368 22.10.2015
28 Димитър Петков Димитров   369 22.10.2015
29 Мехмед Мустафа Бекир   370 22.10.2015
30 Сефтим Сабри Мехмед   371 22.10.2015
31 Илияна Ангелова Александрова   372 22.10.2015
32 Денка Димитрова Георгиева   373 22.10.2015
33 Николай Методиев Мануилов   374 22.10.2015
34 Кичка Димитрова Христова   375 22.10.2015
35 Людмил Христов Начев   376 22.10.2015
36 Йовчо Митков Пехливанов   377 22.10.2015
37 Руска Иванова Иванова   378 22.10.2015
38 Иван Фердинандов Митев   379 22.10.2015
39 Митко Веселинов Асенов   380 22.10.2015
40 Зекерие Хасан Юсеин   381 22.10.2015
41 Димитър Христов Янев   382 22.10.2015
42 Бекир Халил Ибрям   383 22.10.2015
43 Вели Салиф Салиф   384 22.10.2015
44 Юсеин Хашим Молламустафа   385 22.10.2015
45 Гюнай Юсеин Осман   386 22.10.2015
46 Георги Искренов Бодуров   387 22.10.2015
47 Митко Ангелов Добрев   388 22.10.2015
48 Асен Ангелов Добрев   389 22.10.2015
49 Шина Миткова Добрева   390 22.10.2015
50 Ангел Митков Добрев   391 22.10.2015
51 Христо Митков Моллов   392 22.10.2015
52 Красимир Младенов Чаушев   393 22.10.2015
53 Зорка Йосифова Чаушева   394 22.10.2015
54 Младен Огнянов Чаушев   395 22.10.2015
55 Диана Христова Янева   396 22.10.2015
56 Иван Димитров Мирчев   397 22.10.2015
57 Фанка Миткова Мирчева   398 22.10.2015
58 Мариян Димитров Мирчев   399 22.10.2015
59 Албена Огнянова Мишева-Вранчева   400 22.10.2015
60 Мирослава Радева Миткова   401 22.10.2015
         
    подпис:    
    Асен Тюрдиев  
24.10.2015

Съобщение

  СПИСЪК НА  УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДПС

№ по ред

Трите имена

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1.

Кенан Салим Махмуд

 

494/20.10.МИ-2015

2.

Ахмед Юсеинов Бабаюсуфов

 

495/20.10.МИ-2015

...          3.

Синан Шюкрю Юсеин

 

496/20.10.МИ-2015

4.

Фикри Мехмед Изет

 

497/20.10.МИ-2015

5.

Севгин Мюмюнали Шефкет

 

498/20.10.МИ-2015

6.

Ферди Али Камбер

 

499/20.10.МИ-2015

7.

Орхан Тасим Дауд

 

500/20.10.МИ-2015

8.

Дениз Зехни Сабри

 

501/20.10.МИ-2015

9.

Рафет Бейсим Мюмюнолу

 

502/20.10.МИ-2015

10.

Хайрие Тасим Бекир

 

503/20.10.МИ-2015

11.

Хайретин Мюмюн Ахмед

 

504/20.10.МИ-2015

12.

Младен Атанасов Алеков

 

505/20.10.МИ-2015

13.

Антония Младенова Алекова

 

506/20.10.МИ-2015

14.

Владимир Алеков Христов

 

507/20.10.МИ-2015

15

Галина Росенова Каменова

 

508/20.10.МИ-2015

16.

Нурхан Хасан Хасан

 

509/20.10.МИ-2015

17.

Исмаил Али Паша

 

510/20.10.МИ-2015

18.

Нихат Юсеин Юсеин

 

511/20.10.МИ-2015

19.

Адем Мустафа Али

 

512/20.10.МИ-2015

20.

Атанас Йосифов Антонов

 

513/20.10.МИ-2015

21.

Айхан Назиф Курт

 

514/20.10.МИ-2015

22.

Йосиф Нетков Василев

 

515/20.10.МИ-2015

23.

Боян Каменов Антонов

 

516/20.10. МИ-2015

24.

Ферад Исмаил Салиф

 

517/20.10.МИ-2015

25.

Сабахтин Мустафа Халваджъ

 

518/20.10.МИ2015

26.

Хайри Якуб Мехмед

 

519/20.10.МИ-2015

27.

Мюмюн Раиф Мюмюн

 

520/20.10.МИ-2015

28.

Самет Сабахтин Софта

 

521/20.10.МИ-2015

29.

Рокшен Неджатин Осман

 

522/20.10.МИ-2015

30.

Яшар Фикри Осман

 

523/20.10.МИ-2015

31.

Мехмед Шакир Хасан

 

524/20.10.МИ-2015

32.

Наим Сюлеиман ОСман

 

525/20.10.МИ-2015

33.

Сами Ариф Халил

 

526/20.10.МИ-2015

34.

Борислав Сергеев Демирев

 

527/20.10.МИ-2015

35.

Сейде Юсуф Юсеин

 

528/20.10.МИ-2015

36.

Асен Младенов Благоев

 

529/20.10.МИ-2015

 

 

Дата 24.10.2015 година.

Упълномощен представител

на ДПС Крумовград.................................

                                                 подпис

23.10.2015

Съобщение

Упълномощени представители на политическа партия ДПС

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1.

Неждет Бехчед Халибрям

 

482/20.10.МИ-2015

2.

Фейми Осман Руфат

 

483/20.10.МИ-2015

3.

Шенол Сабри Мехмед

 

484/20.10.МИ-2015

4.

Бейсим Шефкет Язаджи

 

485/20.10.МИ-2015

5.

Мохамед Мохамед Карагьоз

 

486/20.10.МИ-2015

6.

Ниязи Хюсню Карамустафа

 

487/20.10.МИ-2015

7.

Гюнер Осман Ахмед

 

488/20.10.МИ-2015

8.

Садула Али Садула

 

489/20.10.МИ-2015

9.

Стоян Иванов Коруев

 

490/20.10.МИ-2015

10.

Валентин Бойков Минчев

 

491/20.10.МИ-2015

11.

Танер Мустафа  Мустафа

 

492/20.10.МИ-2015

12.

Фами Байрам Хайрулла

 

493/20.10.МИ-2015

23.10.2015

Съобщение

Бюлетина за общински съветници

Бюлетина за кмет на Община

Бюлетина за кмет на кметство Аврен

Бюлетина за кмет на кметство Багрилци

Бюлетина за кмет на кметство Бараци

Бюлетина за кмет на кметство Благун

Бюлетина за кмет на кметство Бряговец

Бюлетина за кмет на кметство Бук

Бюлетина за кмет на кметство Вранско

Бюлетина за кмет на кметство Голяма Чинка

Бюлетина за кмет на кметство Голям Девесил

Бюлетина за кмет на кметство Голямо Каменяне

Бюлетина за кмет на кметство Горна Кула

Бюлетина за кмет на кметство Гривка

Бюлетина за кмет на кметство Гулийка

Бюлетина за кмет на кметство Гулия

Бюлетина за кмет на кметство Девесилово

Бюлетина за кмет на кметство Джанка

Бюлетина за кмет на кметство Долна Кула

Бюлетина за кмет на кметство Дъждовник

Бюлетина за кмет на кметство Егрек

Бюлетина за кмет на кметство Едрино

Бюлетина за кмет на кметство Звънарка

Бюлетина за кмет на кметство Златолист

Бюлетина за кмет на кметство Каменка

Бюлетина за кмет на кметство Кандилка

Бюлетина за кмет на кметство Качулка

Бюлетина за кмет на кметство Ковил

Бюлетина за кмет на кметство Котлари

Бюлетина за кмет на кметство Красино

Бюлетина за кмет на кметство Къклица

Бюлетина за кмет на кметство Лещарка

Бюлетина за кмет на кметство Луличка

Бюлетина за кмет на кметство Малка Чинка

Бюлетина за кмет на кметство Малко Каменяне

Бюлетина за кмет на кметство Метлика

Бюлетина за кмет на кметство Малък Девесил

Бюлетина за кмет на кметство Морянци

Бюлетина за кмет на кметство Овчари

Бюлетина за кмет на кметство Пашинци

Бюлетина за кмет на кметство Орех

Бюлетина за кмет на кметство Пелин

Бюлетина за кмет на кметство Перуника

Бюлетина за кмет на кметство Полковник Желязово

Бюлетина за кмет на кметство Подрумче

Бюлетина за кмет на кметство Поточарка

Бюлетина за кмет на кметство Поточница

Бюлетина за кмет на кметство Рибино

Бюлетина за кмет на кметство Рогач

Бюлетина за кмет на кметство Раличево

Бюлетина за кмет на кметство Ручей

Бюлетина за кмет на кметство Самовила

Бюлетина за кмет на кметство Синигер

Бюлетина за кмет на кметство Скалак

Бюлетина за кмет на кметство Сливарка

Бюлетина за кмет на кметство Стари Чал

Бюлетина за кмет на кметство Странджево

Бюлетина за кмет на кметство Студен Кладенец

Бюлетина за кмет на кметство Сърнак

Бюлетина за кмет на кметство Тинтява

Бюлетина за кмет на кметство Токачка

Бюлетина за кмет на кметство Тополка

Бюлетина за кмет на кметство Хисар

Бюлетина за кмет на кметство  Храстово

Бюлетина за кмет на кметство Чал

Бюлетина за кмет на кметство Черничево

Бюлетина за кмет на кметство Чернооки

 

13.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии и подвижната секционна избирателна комисии в община Крумовград ще се проведе на 17 октомври 2015 год. от 10:00 ч и от 14:00 часа в залата на Общинския съвет на ул.“Трети март“№3.

12.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия  на 12.10.2015г. ще се проведе от 17.00 часа при следния, 

 

                                                                      Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1.Назначаване членовете на подвижна СИК.

 1. Промени в състава на СИК в община Крумовград

          3.Заличаване регистрацията на Сабри Мустафа Халил регистриран с решение  № 41/ 21.09.2015 г.на Общинска избирателна комисия Крумовград за кандидат за кмет на кметство с.Овчари в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
         4.Разпределяне на членовете на ОИК-Крумовград за отговорници на СИК.
         5.Приемане на график за обучение на членовете на СИК.

 

12.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

 

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 17:00 часа на 24 октомври 2015 г. включително на ОИК-Крумовград от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. 

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 17:00 часа на 24 октомври 2015 г. включително на ОИК-Кърджали от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум. 

12.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

Общинска избирателна комисия Крумовград  уведомява партии, коалиции и инициативни комитети регистрирали кандидати  за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г., че регистрирането на застъпниците се извършва чрез заявление по образец  (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено в ОИК-Крумовград до 18:00 часа на 23 октомври 2015 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията и инициативния комитет  или от изрично упълномощени от тях лица.  Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция  или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия и  коалиция, могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден

 

05.10.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия  на 05.10.2015г. ще се проведе от 17.00 часа, при следния дневен ред:

     1. Определяне броя на членовете на ПСИК.
     2. Разглеждане на предложение от ПП ГЕРБ за регистрация на кандидат за кметство в с. Поточница в изборите на 25.10.2015г.

 

30.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

Председателят на Общинската избирателна комисия – Крумовград  уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 01.10.2015г. от 12.00 часа при следния,

Д н е в е н   р е д :

            1.Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината.

26.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

Председателят на Общинската избирателна комисия – Крумовград  уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 29.09.2015г. от 17.30часа при следния,

Д н е в е н   р е д :

                1.Назначаване съставите на СИК за всяко отделно населено място на територията на община Крумовград.

                2.Утвърждаване списъците на резервните членове, предложени от политическите партии и коалиции.

25.09.2015

Съобщение

В изпълнение на писмо изх.№ МИ-15-938/25.09.2015г. на ЦИК относно осъществяването на контрол върху процеса на подготовка, отпечатване, транспортиране и съхранение на отпечатаните бюлетини

Общинската избирателна комисия – Крумовград въвежда 24-часово дежурство по дати, както следва:

 

25.09.2015Г – ОТ9.00Ч. ДО 26.09.2015Г 9.00ч. Мария Делчева   0887200640

26.09.2015Г.- ОТ 9.00 ДО 27.09.2015г. 9.00ч.   Фатме Осман       0899804201

27.09.2015г.   от 9.00 до 28.09.2015г.  9.00ч.    Иван Иванов        0888062408

28.09.2015г. от 9.00 до  29.09.2015г.  9.00ч. Ренета Хубенова     0876887588

29.09.2015г. от 9.00 до 30.09.2015г.  9.00ч. Обретко Самуилов-  0894389376

01.10.2-15г. от 9.00 до 02.10.2015г. 9.00ч. Диана Вълкова           0884170790

02.10.2015г. от 9.00 до 03.10.2015г.9.00ч Павел Красев              0883464790

03.10.2015г. от 9.00 до 04.10.2015г.9.00ч.Айхан Мехмед             0898478414

04.10.2015г. от 9.00 до 05.10.2015г.9.00ч Мирослав Асенов        0883359476

05.10.2015г. от 9.00 до 06.10.2015г.9.00ч.Тонка Тодорова           0888134381

06.10.2015г. от 9.00 до 07.10.2015г. 9.00Ч. Мария Делчева         0887200640

07.10.2015г. от 9.00 до 08.10.2015г. 9.00ч.   Фатме Осман           0899804201

08.10.2015г. от 9.00 до 09.10.2015г. 9.00ч.    Иван Иванов           0888062408

09.10.2015г. от 9.00 до 10.10.2015г. 9.00ч.Ренета Хубенова        0876887588

10.10.2015г. от 9.00 до 11.10.2015г. 9.00ч. Обретко Самуилов    0894389376

11.10.2015г. от 9.00 до 12.10.2015г. 9.00ч. Диана Вълкова           0884170790

12.10.2015г. от 9.00 до 13.10.2015г. 9.00ч Павел Красев              0883464790

13.10.2015г. от 9.00 до 14.10.2015г. 9.00ч.Айхан Мехмед             0898478414

14.10.2015г. от 9.00 до 15.10.2015г. 9.00ч Мирослав Асенов        0883359476

15.10.2015г. от 9.00 до 16.10.2015г. 9.00ч.Тонка Тодорова           0888134381

 

                                              

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              

                                                                                     СЕКРЕТАР :                

 

20.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия  на 20.09.2015г. ще се проведе от 18.00 часа при следния, 

 

                                                                      Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Регистрация на кандидатите за общински съветници, на кандидатите за кмет на кметство и кандидатите за кмет на община.

 1. Разглеждане решение на ЦИК №2272 за отмяна на решение на ОИК- Крумовград за броя на членовете на СИК.
20.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия  на 20.09.2015г. ще се проведе от 18.00 часа при следния, 

 

                                                                      Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Регистрация на кандидатите за общински съветници, на кандидатите за кмет на кметство и кандидатите за кмет на община.

 1. Разглеждане решение на ЦИК №2272 за отмяна на решение на ОИК- Крумовград за броя на членовете на СИК.
20.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

  Заседанието на общинската избирателна комисия на 21.09.2015г. ще се проведе от 17.00 часа.

 

 

Заседанието на общинската избирателна комисия на 22.09.2015г. ще се проведе от 18.00 часа.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинската избирателна комисия уведомява, че ще проведе жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати в бюлетините в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Жребият ще се проведе на 23.09.2015г. от 13.00 часа в залата на ОИК на ул.“Трети март“ №3.

Жребият е общ за всички видове избори- за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства.

 

 

                                                                   От ръководството

 

19.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия на 20.09.2015г. ще се проведе от 18.00 часа при следния,

 

                                                                     Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1.Регистрация на кандидатите за общински съветници, на кандидатите за кмет на кметство и кандидатите за кмет на община.

16.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

Общинска избирателна комисия-Крумовград указва на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети,че при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи е необходимо да приложат списък с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа в електронен вид в EXСEL формат, съгласно РЕШЕНИЕ № 2000-МИ/08.09.2015 на ЦИК.

Списъкът съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 18:00 ч.

16.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общинска избирателна комисия-Крумовград приема документи за регистрация на кандидатски листи по предложение на партии, коалиции и инициативни комитети от 15.09.2015 г. от 9.00 часа до 17.00часа и на 22.09.2015 г. до 18.00часа.

14.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия на 14.09.2015г. ще се проведе от 18.00 часа при следния,

 

                                                                     Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1.Регистрация на ПП „Атака”за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

2.Регистрация на партия „Национална движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 1. Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции в общината при провеждане на местни избори и референдум на 25.10.2015г.

4.Определяне общия брой членове на секционните избирателни комисии на територията на общината и броя на членовете на всяка една секционна избирателна комисия при провеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015г.

5.Разпределение на местата в СИК, както и ръководствата на СИК между парламентарно представените партии и коалиции, при провеждане на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015 г.

6.Определяне броя на мандатите за общински съветници

 1. Определяне на избирателните секции за извършване на проверки и контрол за своевременното обявяване на избирателните списъци на територията на общината.

8.Определяне на специалист – технически сътрудник за подпомагане дейността на общинската избирателна комисия.

 

 

 

                                                                                                        От ръководството

 

13.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия на 13.09.2015г. ще се проведе от 17.00 часа при следния,

 

                                                                     Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

 1. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони на територията на община Крумовград.

 

                                                                                                              

 

                                                                                                        От ръководството

 

12.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия на 12.09.2015г. ще се проведе от 17.00 часа при следния,

 

                                                                     Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

                        1.Регистриране на Партия АБВ“АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 

                                                                                                                  От ръководството

 

12.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия  на 12.09.2015г. ще се проведе от 15.00 часа при следния, 

 

                                                                      Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

            1.Регистриране на Партия „ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ „ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

 

 

 

                                                                                                                   От ръководството

11.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

                                       С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия на 11.09.2015г. ще се проведе от 15.00 часа при следния,

 

                                                                     Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

            1.Регистриране на Партия „Българска социалистическа партия“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

           

                                                                                                                  От ръководството

10.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

С ъ о б щ е н и е

 

            Заседанието на общинската избирателна комисия на 10.09.2015г. ще се проведе от 17.00 часа при следния,

 

                                                                     Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

            1.Регистриране на ПП „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

            Регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство с.Аврен за участие в изборите за общински съветници и кметове

            2.Определяне на член от комисията за маркиране на печата на ОИК.

 

                                                                                                                  От ръководството

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 213 / 31.12.2018

  относно: Постъпило възражение от Самет Сабахтин Мустафа кмет на кметство с.Дъждовник, община Крумовград

 • № 212 / 18.12.2018

  относно: Постъпило уведомление от председателя на Общински съвет Крумовград

 • № 211 / 19.07.2017

  относно: Запитване с характер на сигнал от Исмаил Ахмед Якуб – жител на с.Гулийка, кандидат-съветник от листата на ПП“ДПС“, против директора на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Крумовград.

всички решения