28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

13.10.2023

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска избирателна комисия - Крумовград уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Крумовград, че ОИК ще проведе обучение съгласно следния график: 

 

Дата

Начален час

Място

20.10.2023 г.

/петък/

13:30

зала на ОбС Крумовград

ул. „Трети март“ № 3

15:30

зала на ОбС Крумовград

ул. „Трети март“ № 3

21.10.2023 г.

/събота/

10:30

зала на ОбС Крумовград

ул. „Трети март“ № 3

14:30

зала на ОбС Крумовград

ул. „Трети март“ № 3

 

Забележка: При обученията на 20.10.2023 г. от 15:30 часа и на 21.10.2023 г. от 10:30 и 14:30 часа е предвидено и дистанционно обучение за работа с машина за гласуване.

Секции, в които ще се провежда гласуване и с машина: 091500001, 091500002, 091500003, 091500004, 091500005, 091500006, 091500009, 091500011, 091500014, 091500022, 091500034, 091500035, 091500036, 091500042, 091500043, 091500047, 091500057, 091500063, 091500069, 091500070.

13.10.2023

Съобщение

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО АВРЕН

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАГРИЛЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАРАЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БЛАГУН

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БРЯГОВЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БУК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ВРАНСКО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЯМА ЧИНКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНА КУЛА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГРИВКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГУЛИЙКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ГУЛИЯ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЕВЕСИЛОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЖАНКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНА КУЛА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ДЪЖДОВНИК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕГРЕК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЕДРИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗВЪНАРКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗЛАТОЛИСТ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАМЕНКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАНДИЛКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КАЧУЛКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОВИЛ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОТЛАРИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРАСИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЪКЛИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕЩАРКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛУЛИЧКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛКА ЧИНКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛКО КАМЕНЯНЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАЛЪК ДЕВЕСИЛ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕТЛИКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МОРЯНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОВЧАРИ

 ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЕХ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАШИНЦИ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕЛИН

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕРУНИКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОДРУМЧЕ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОТОЧАРКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОТОЧНИЦА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАЛИЧЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РИБИНО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РОГАЧ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РУЧЕЙ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО САМОВИЛА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СИНИГЕР

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СКАЛАК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАДКОДУМ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛИВАРКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТАРИ ЧАЛ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРАНДЖЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЪРНАК

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТИНТЯВА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОКАЧКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ТОПОЛКА

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ХИСАР

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ХРАСТОВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧАЛ

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНИЧЕВО

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНООКИ

18.09.2023

СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи на партии и коалиции в Общинска избирателна комисия – Крумовград, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е 19 септември 2023 г. от 09:00 часа.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на кандидатските листи на партии и коалиции за участие в изборите е 17:00 ч. на 26 септември 2023 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Общинска избирателна комисия – Крумовград дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 26 септември 2023 г.

12.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Общинска избирателна комисия Крумовград, област Кърджали, обявява, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове, всеки ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., в офиса на ОИК с адрес гр. Крумовград, ул. „Трети март“ № 3, ет. 1, стая 1.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Заявлението за регистрация в ОИК е Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация не по-късно от 18 септември 2023 г.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г. включително!

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 145 / 05.11.2023

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство с. Аврен

 • № 144 / 05.11.2023

  относно: Заличаване на регистрацията на кандидат за общински съветник от листата на партия „Движение за права и свободи“

 • № 143 / 01.11.2023

  относно: Определяне на членове от състава на ОИК Крумовград за получаване на хартиените бюлетини за втори тур на изборите за кмет на кметство с. Аврен на 05 ноември 2023 г.

всички решения