Общинска избирателна комисия Крумовград


РЕШЕНИЕ
№ 212
Крумовград, 18.12.2018

ОТНОСНО: Постъпило уведомление от председателя на Общински съвет Крумовград

 

                                                                                             

 

 

ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА  КОМИСИЯ – КРУМОВГРАД

Ул. „Трети март №3, тел.03641/ 76- 26, факс 03641/ 70-24,[email protected]

 

Р Е Ш Е Н И Е № 212

18.12.2018г.

Относно: постъпило уведомление  от председателя на Общински съвет Крумовград.

 

В ОИК Крумовград е постъпило уведомление от Общински съвет Крумовград с изх.№ 92  от 17.12.2018г.  подписан от Метин Байрамали Сали  в качеството му на председател на Общински съвет. Към уведомлението е приложено  писмо с изх.№ 37-00-21 от 17.12.2018 подписано от кмета на общината г-жа Себихан Мехмед относно неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец на кмет на кметство с. Дъждовник  Самет Мустафа и два броя констативни протоколи от проверка на място в кметството с дата 27.11.2018 год. и на 07.12.2018 год. Кметът на кметството бил в редовен платен отпуск до 12.11.2018 г. За времето след 12.12.2018 г. не е представен болничен лист и друго постъпило уведомление от Самет Сабахтин Мустафа, че ползва друг вид отпуск.

С оглед на горното ОИК – Крумовград  констатира следното:

 Общинска избирателна комисия Крумовград с решение № 106/ 27.10.2015г. е обявила за избран  за кмет на кметство с. Дъждовник, община Крумовград – Самет Сабахтин Мустафа. На първата сесия на Общински съвет Крумовград провела се на 09.11.2015год. същият е положил клетва и е встъпил в пълномощията си като  кмет на кметство с.Дъждовник.

 С оглед законосъобразното произнасяне на ОИК Крумовград по така постъпилото уведомление и приложените документи към уведомлението  относно настъпили обстоятелства по чл.42, ал.1, т.10 от ЗМСМА – неоснователно отсъствие от работа за повече от един месец отнасящи се за  лицето Самет Мустафа следва да бъде изпратено уведомление на основание чл.42, ал.3 от ЗМСМА, че може да направи писмено възражение пред ОИК в тридневен срок от уведомяването му..

С оглед на изложеното и на основание чл.87, ал.1,т.1 и т.34 от Изборния кодекс и чл.42, ал.3 от ЗМСМА

Общинска избирателна комисия- Крумовград,

 

Р Е Ш И:

На Самет Сабахтин Мустафа да се изпрати писмено уведомление, че в ОИК – Крумовград е постъпило уведомление от Общински съвет Крумовград с изх.№ 92 от 17.12.2018г. с приложени документи описани по горе, в което се посочва, че    лицето  неоснователно отсъствало от работа за повече от един месец. На основание чл.42, ал.3 от ЗМСМА Самет Мустафа може да направи писмено възражение пред ОИК в тридневен срок от уведомяването му.

Решението на общинската избирателна комисия  подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88,ал.1 от Изборния кодекс чрез ОИК Крумовград в тридневен срок от обявяването му.

        

                                                             Председател ОИК:………….

                                                                         /Атанас Тюрдиев/

                                                                Секретар ОИК:………… 

                                                                          /Фатме Осман/

 

            Вярно, с оригинала в ОИК Крумовград

                                                                  Секретар:................

                                                    

 

 

Председател: Атанас Славчев Тюрдиев

Секретар: Фатме Халил Осман

* Публикувано на 28.12.2018 в 12:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 213 / 31.12.2018

  относно: Постъпило възражение от Самет Сабахтин Мустафа кмет на кметство с.Дъждовник, община Крумовград

 • № 212 / 18.12.2018

  относно: Постъпило уведомление от председателя на Общински съвет Крумовград

 • № 211 / 19.07.2017

  относно: Запитване с характер на сигнал от Исмаил Ахмед Якуб – жител на с.Гулийка, кандидат-съветник от листата на ПП“ДПС“, против директора на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс Крумовград.

всички решения